Arjen van der Cruijsen Lichtontwerp

Light Scan: Inzicht in kansen & kosten vóórdat je jouw wereld verlicht.

Wanneer een Light Scan?

Een Light Scan geeft zekerheid

Wil je duurzaam bouwen of renoveren? Vind je het huidige licht niet fijn, is er gebrek aan (verkeers)veiligheid of heb je last van lichthinder? Wil je beter licht voor de gezondheid, visueel comfort en prestatie van je medewerkers? Twijfel je over aantallen en locaties? Of zijn de kosten van de verlichting te hoog? Dan is een Light Scan dé oplossing. 

Onze werkwijze

Stap voor stap naar inzicht in jouw project.

Jouw doelstellingen, ambities en wensen zijn ons startpunt. We houden een enquête onder de gebruikers, voeren een ruimtelijk onderzoek op locatie uit en brengen de uitdagingen en kansen in kaart. Daarnaast geven we aanbevelingen en maken de daarbij horende investeringskosten en eventuele subsidies inzichtelijk.
De uitkomsten leveren we aan in een helder en beknopt rapport. 

Met de Light Scan heb je alle informatie in handen om een duurzaam en kostenefficiënt lichtontwerp te starten of te optimaliseren.

Onderdelen Light Scan

Aangeleverd in een helder en beknopt digitaal rapport. Klaar voor de start.

Doelstellingen,
wensen en ambities

Gebruikersenquête
 

Ruimtelijk
onderzoek

Uitdagingen &
kansen

Programma van
eisen

Budget en
timing

Interesse?

Inzicht binnen twee weken en vanaf 1.595,- euro.