Arjen van der Cruijsen Lichtontwerp

Category

Lichtontwerp - Openbare ruimte

Waarom

Goede verlichting in de openbare ruimte zorgt voor veiligheid – vandalisme en verkeersongevallen dalen – maar draagt ook bij aan de sfeer en de aantrekkingskracht op bezoekers, bewoners en investeerders.
Daarnaast is goed licht duurzaam, energiezuinig en kostenefficiënt en draagt zo bij aan het halen van klimaatdoelstellingen. Goed voor mens en milieu.

Hoe

Door kritisch te kijken waar licht nodig is en hoeveel licht volstaat, zijn flinke besparingen te realiseren. Op grondstoffen, aanschafkosten, energie en onderhoud. Want licht zorgt voor veiligheid, maar méér licht niet voor extra veiligheid.
De betrokkenheid van een professionele lichtontwerper zorgt voor de juiste verhouding tussen veiligheid, aantrekkingskracht, duurzaamheid en kostenefficiëntie.

Resultaat

Duurzaam, energiezuinig en kostenefficiënt de klimaatdoelen halen. Aantrekkelijk verlicht voor bezoekers en investeerders, trots en een gevoel van identiteit voor inwoners. Verhoogde veiligheid, minder vandalisme en verkeersongevallen. Goed te meten (bijvoorbeeld het energieverbruik en de beleving van mensen) waardoor het steeds verbeterd kan worden.

veilig

- 30%

minder ongevallen en meer veiligheid op straat

energiezuinig

+ 80%

minder energieverbruik door ontwerp en techniek

aantrekkelijk

trekt bezoekers en investeerders naar publieke faciliteiten, winkelgebieden en parken

Referenties

Wat klanten zeggen over ons
lichtontwerp.

Onze werkwijze

Hoe we jouw wereld
optimaal verlichten.

1

Start

Jouw wensen en ambities zijn ons startpunt. Samen formuleren we de doelstellingen. En desgewenst houden we een enquête onder de gebruikers om hun voorkeuren ook boven tafel te krijgen.

We inventariseren de ruimte, omvang van het project, de uitdagingen en de kansen. Is er een programma van eisen? En wat is het budget en de timing?

2

Design

Met de verzamelde informatie en eventueel aanvullend onderzoek naar lichtoplossingen, schetsen we de eerste ontwerpideeën en maken een moodboard. Daarnaast bepalen we de te hanteren richtlijnen en ontwerpregels. Samen vormt dit het lichtconcept; de basis voor het lichtontwerp.  

Dit laat de essentie van het lichtontwerp zien. We maken een visuele weergave met de lichteffecten, -punten, en -kleuren. In 2D of 3D. Met zowel een voorstel voor de armaturen als een budgettaire kostenraming. Na het bespreken van het voorlopig ontwerp voeren we eventuele opmerkingen, feedback en aanvullende wensen door in het definitief ontwerp.

We werken per ruimte het lichtontwerp uit in details. Deze uitwerking bestaat uit: lichtberekeningen, tekeningen, plattegronden, systeemdiagrammen een materiaallijst en een gedetailleerde kostenraming. 

3

Realisatie

Van verschillende scenes, aansturing via interactieve software of scripting, tot gobo projecties en video content. We creëren alles wat nodig is voor een optimale aansturing van de lichtinstallatie.

We ondersteunen de uitvoering van het project waar nodig. Zo zijn we het aanspreekpunt voor de architect en de installateur en geven we inkoopadvies om de beste prijs en kwaliteit te waarborgen. Ook ondersteunen we de installateur bij het in bedrijf stellen van de verlichting. 

Nieuwsgierig?

Maak kennis met ons en ontdek hoe we jouw wereld kunnen verlichten. Duurzaam en kostenefficiënt.